Skip to main content
Voor behandelingen kunt u een afspraak maken bij de receptie van Kliniek voor Mondgezondheid.

Facturen

Uw tandartsnota

Kliniek voor Mondgezondheid werkt met factureringsbureau Infomedics. Dit betekent dat de factuur eerst naar uw zorgverzekeraar gaat. Als er nog een restnota overblijft ontvangt u deze nota per mail of per post van Infomedics.

Uw tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld.
Zie ook: prestaties en tarieven 2021

Voor meer informatie over Infomedics en hun betalingsvoorwaarden klik hier of neemt contact op met Infomedics: 036-2031900

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl.

Wij factureren via Infomedics. Zij verzenden namens ons de facturen, nadat wij hen geïnformeerd hebben welke tandheelkundige verrichtingen er uitgevoerd zijn.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar een tandarts in Nijmegen?

Wilt u meer weten over onze behandelingen of wilt u graag een afspraak maken? Voor meer informatie kunt u ook altijd bellen naar: (024) 373 18 07, of mailen naar balie@kvmg.nl